MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 107/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày thứ 6 tháng 12 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰCHIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG trong GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ hiện tượng Tổ chức chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ chế độ Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ điều khoản sửa đổi, bổ sung một sốđiều của khí cụ Tổ chức cơ quan chính phủ và chính sách Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22 mon 11 năm2019;

Căn cứ Luật thanh toán giao dịch điện tử ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật phát hành văn phiên bản quy phạmpháp dụng cụ ngày 22 mon 6 năm 2015; cách thức sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Banhành văn phiên bản quy phi pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của bộ trưởng, nhà nhiệmVăn phòng chính phủ;

Chính phủ phát hành Nghị định sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng bốn năm 2018 củaChính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong xử lý thủtục hành chính.

Bạn đang xem: Ảnh ấn tượng tuần 29/11

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng tư năm 2018 của chính phủ nước nhà về thựchiện chế độ một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

1. Bổ sung cập nhật khoản 8 Điều 3 như sau:

“8. Triển khai thủ tục hành thiết yếu không phụ thuộc vàođịa giới hành đó là việccá nhân, tổ chức rất có thể được cơ quan gồm thẩm quyền tiếp nhận, trả công dụng hoặc tiếp nhận, giải quyết, trảkết quả giải quyết thủ tục hành thiết yếu không phụ thuộc vào vào đơn vị chức năng hành thiết yếu cấptỉnh, cung cấp huyện, cung cấp xã chỗ cư trú, đặt trụ sở hoặc vị trí đã cấp các loại giấy tờcho cá nhân, tổ chức.”.

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm i, điểm k khoản 1 Điều 5 nhưsau:

“i) yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệuđiện tử hoặc đã có số hóa có giá trị pháp lý theo cách thức pháp luật, được kếtnối, chia sẻ dữ liệu trong quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính,trừ ngôi trường hợp sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra lại tính chuẩn xác của thông tin, giấy tờ, tư liệu đãđược số hóa;

k) những hành vi vi phi pháp luật không giống trong thực hiệncông vụ.”.

3. Sửa thay đổi điểm a khoản 1 và bổ sung khoản 7, khoản 8Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 7 như sau:

“1. Tại cung cấp bộ

a) Căn cứ số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết, tần suất mừng đón hồ sơ với tình hình sắp xếp trụ sở, bộ trưởng, Thủtrưởng phòng ban ngang bộ đưa ra quyết định thành lập thành phần Tiếp nhận cùng Trả kết quả tạibộ, cơ sở ngang bộ trực thuộc công sở bộ, ban ngành ngang bộ hoặc tại tổng cục(hoặc tương đương), viên hoặc trên cơ quan, đơn vị chức năng khác trực ở trong Bộ, cơ quanngang bộ;”.

Xem thêm: Cưới Xong Chồng Thú Nhận Bê Đê Khoe Hàng Cùng Thằng Pê Đê Tại Hồ Bơi

b) bổ sung cập nhật khoản 7, khoản 8 Điều 7 như sau:

“7. Căn cứ tình hình thực tế và năng lực của doanhnghiệp đáp ứng dịch vụ bưu thiết yếu công ích, bộ, cơ sở ngang bộ, phòng ban thuộcChính che (đối với ngôi trường hợp ban ngành này tiến hành cơ chế một cửa, một cửaliên thông theo phương pháp tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này), Ủy ban quần chúng cấptỉnh quyết định việc triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưuchính công ích đảm nhiệm một hoặc một số các bước trong quá trình hướng dẫn, tiếpnhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính theo quy địnhpháp vẻ ngoài về đấu thầu.