Thân thiện tiếng anh là gì


Bạn đang xem: Thân thiện tiếng anh là gì

In comparison, eco-organic tourism based on the principles of ecotourism will limit the development scale of tourism and the number of tourists would be more environmentally friendly.
These environmentally friendly options are also much more likely to improve the welfare of far m families.
to lớn what extent can direct selling of farm produce offer a more environmentally friendly type of farming?
Research and development leading to lớn improved knowledge of the impact of agricultural practices on natural resources và implementation of more environmentally friendly production systems have greatly reduced their environmental impact.
This suggests that agriculture has measured societal support provided it develops more environmentally friendly management practices.
các quan điểm của những ví dụ cấp thiết hiện ý kiến của các biên tập viên vidabo.net vidabo.net hoặc của vidabo.net University Press hay của những nhà cung cấp phép.
*

Xem thêm: Phim Khoanh Khắc Ngọt Ngào Tập 10, Xem Phim Khoảnh Khắc Ngọt Ngào

*

*

*

cách tân và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu tài năng truy cập vidabo.net English vidabo.net University Press thống trị Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message