Sử dụng hàm vlookup trong excel 2007

Hàm VLOOKUP trong Excel 2007 cho phép tìm tìm một cực hiếm nào kia trong một cột nào đó tính xuất phát từ một vùng dữ liệu nào đó. Đây là 1 trong số các hàm vào Excel được thực hiện nhiều nhất.

Bạn đang xem: Sử dụng hàm vlookup trong excel 2007

*

1. Hàm VLOOKUP vào Excel 2007 dùng để làm gì?

Hàm VLOOKUP trong Excel 2007 dùng để tìm tìm theo cột.

2. Cú pháp hàm VLOOKUP vào Excel 2007 như sau:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, )

Trong đó:

· Lookup_value: là giá chỉ trị dùng để làm tìm kiếm

· Table_array: là vùng đk để dò kiếm tìm lookup_value, cột thứ nhất trong table_array được áp dụng để dò tìm cực hiếm Lookup_value. Lưu ý là Table_array có thể cùng sheet hoặc khác sheet với Lookup_value cùng cũng có thể cùng tệp tin hoặc khác tệp tin cùng với Lookup_value.

· Col_index_num: Là cột chỉ định hay còn gọi là số lắp thêm tự cột chứa giá trị được tìm kiếm. Cột thứ nhất của vùng tài liệu được tính là 1.

Xem thêm: Xem Tiểu Thư Lọ Lem Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh, Xem Tiểu Thư Lọ Lem

· Range_lookup: Là kiểu tìm kiếm, gồm 2 giao diện TRUE và FALSE.

TRUE: mọi giá trị trong cột trước tiên của Table_array được sắp xếp theo đồ vật tự tăng dần.

FALSE: Hàm VLOOKUP đang tìm kiếm hầu như giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn

Lưu ý: chúng ta có thể không thực hiện giá trị này cũng được.

Ví dụ về phong thái sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel 2007:

Ví dụ, bạn có 2 sheet với tên thường gọi là Sheet1 với Sheet2 như sau:

Sheet1:

*

Cách sử dụng hàm VLOOKUP vào Excel 2007

Sheet2:

*

Cách dùng hàm VLOOKUP trong Excel 2007

Chúng ta bắt buộc lấy cực hiếm của cột Năm sinh tự Sheet1 sang trọng Sheet2. Lúc đó, cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel 2007 để tìm kiếm giá trị Năm sinh với cột tìm kiếm là cột ID (mã nhân viên) của Sheet1

Khi đó, họ đặt hàm VLOOKUP làm việc cột Năm sinh của Sheet2 như sau:

· mẫu 2 = VLOOKUP(A2,Sheet1!A2:C6,3)

Tìm quý giá A2 (1) của Sheet2 cùng với vùng lựa chọn là A2:C6 của Sheet1, lúc tìm thấy giá trị thì trả về cực hiếm cột lắp thêm 3 (tức Năm sinh).

· loại 3 = VLOOKUP(A3,Sheet1!A2:C6,3)

· chiếc 4 = VLOOKUP(A4,Sheet1!A2:C6,3)

· cái 5 = VLOOKUP(A5,Sheet1!A2:C6,3)

Kết trái trả về Sheet2 như sau:

*

Kết quả sau khi áp dụng hàm VLOOKUP vào Excel 2007

Chú ý khi sử dụng hàm Vlookup trong Excel 2007:

Hy vọng rằng, cùng với ví dụ đơn giản dễ dàng và dễ dàng nắm bắt trên đây, bạn đã hiểu phương pháp sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel 2007 và thậm chí là trên cả Excel 2010, 2013.