cần chi em chớ có ck và anh còn đơn côi Thì lúc này em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu lừng khừng Chiều qua ru em ngủ, chiều nay em theo ông xã thế hỏi lòng có bi thiết không? tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng góp thuyền Còn đâu ước mơ gì cũng thế Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết bao giờ lòng bắt đầu quên được người xưa, hỡi em? cần chi em đừng có ck và anh không là riêng biệt ai Thì ngày nay duyên đôi mình không lặng lẽ không xa cách, không nhức thương Lòng anh ko than thở, lệ em không chan nhòa, hầu hết khi mình mang đến tìm nhau nhớ tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng góp thuyền Còn đâu mong mơ gì cũng như vậy Nhưng lỡ yêu thương rồi, em ơi biết khi nào Lòng bắt đầu quên được người xưa, hỡi em?


Bạn đang xem: Nhạc vàng


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xem Phim Lối Sống Sai Lầm : Câu Chuyện Hôn Nhân Thời Hiện Đại

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.