bồi bổ - món ngon Sản phụ khoa Nhi khoa nam khoa cái đẹp - giảm cân chống mạch online Ăn sạch sống khỏe mạnh vidabo.net - Việt Nam ở chỗ thứ 22 với chỉ số sức mạnh 0,3559, xếp trên cả các giang sơn có nền quân sự khét tiếng như, Triều Tiên, Canada, Thái Lan.

Bạn đang xem: [người trong giang hồ] ai có thực lực mạnh nhất? p2

Bạn đang xem: ai có thực lực mạnh nhất? p2


*

25. Triều Tiên. Chỉ số sức mạnh: 0,3718; Lực lượng hay xuyên: 1.280.000; Lực lượng dự bị: 600.000; tổng cộng máy cất cánh chiến đấu: 949; xe cộ tăng chiến đấu: 6.045; Tàu hải quân: 984.

*

24. Canada. Chỉ số sức mạnh: 0,3712; Lực lượng thường xuyên: 71.500; Lực lượng dự bị: 30.000; tổng thể máy cất cánh chiến đấu: 385; xe cộ tăng chiến đấu: 80; Tàu hải quân: 64.

*

23. Thái Lan. Chỉ số sức mạnh: 0,3571; Lực lượng thường xuyên xuyên: 360.850; Lực lượng dự bị: 200.000; tổng số máy cất cánh chiến đấu: 570; xe tăng chiến đấu: 841; Tàu hải quân: 292.

*

22. Việt Nam. Chỉ số mức độ mạnh: 0,3559; Lực lượng hay xuyên: 482.000; Lực lượng dự bị: 5.000.000; tổng số máy bay chiến đấu: 293; xe tăng chiến đấu: 2.615; Tàu hải quân: 65.

*

21. Cha Lan. Chỉ số sức mạnh: 0,3397; Lực lượng thường xuyên xuyên: 118.000; Lực lượng dự bị: 75.400; tổng thể máy cất cánh chiến đấu: 457; xe tăng chiến đấu: 1069; Tàu hải quân: 87.

20. Tây Ban Nha. Chỉ số sức mạnh: 0,3321; Lực lượng hay xuyên: 124.000; Lực lượng dự bị: 15.500; toàn bô máy bay chiến đấu: 512; xe pháo tăng chiến đấu: 327; Tàu hải quân: 77.

19. Australia. Chỉ số sức mạnh: 0,3225; Lực lượng thường xuyên: 60.000; Lực lượng dự bị: 19.700; tổng thể máy cất cánh chiến đấu: 464; xe tăng chiến đấu: 59; Tàu hải quân: 48.

18. Israel. Chỉ số mức độ mạnh: 0,3111; Lực lượng hay xuyên: 170.000; Lực lượng dự bị: 445.000; tổng cộng máy bay chiến đấu: 589; xe tăng chiến đấu: 2.760; Tàu hải quân: 65.

17. Saudi Arabia. Chỉ số mức độ mạnh: 0,2973; Lực lượng thường xuyên: 478.000; Lực lượng dự bị: 325.000; tổng cộng máy cất cánh chiến đấu: 879; xe cộ tăng chiến đấu: 1062; Tàu hải quân: 55.

16. Indonesia. Chỉ số mức độ mạnh: 0,2544; Lực lượng thường xuyên xuyên: 400.000; Lực lượng dự bị: 400.000; tổng cộng máy bay chiến đấu: 462; xe pháo tăng chiến đấu: 313; Tàu hải quân: 282.

15. Pakistan. Chỉ số sức mạnh: 0,2364; Lực lượng thường xuyên: 654.000; Lực lượng dự bị: 550.000; tổng cộng máy bay chiến đấu: 1.372; xe cộ tăng chiến đấu: 2.200; Tàu hải quân: 100.

14. Iran. Chỉ số sức mạnh: 0,2282; Lực lượng thường xuyên xuyên: 523.000; Lực lượng dự bị: 350.000; tổng cộng máy cất cánh chiến đấu: 509; xe pháo tăng chiến đấu: 2.056; Tàu hải quân: 398.

13. Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ số sức mạnh: 0,2189; Lực lượng hay xuyên: 355.000; Lực lượng dự bị: 380.000; tổng số máy bay chiến đấu: 1.055; xe cộ tăng chiến đấu: 2.622; Tàu hải quân: 149.

12. Đức. Chỉ số sức mạnh: 0,2186; Lực lượng thường xuyên: 182.650; Lực lượng dự bị: 30.000; tổng thể máy cất cánh chiến đấu: 712; xe pháo tăng chiến đấu: 245; Tàu hải quân: 80.

11. Italy. Chỉ số sức mạnh: 0,2093; Lực lượng thường xuyên xuyên: 175.000; Lực lượng dự bị: 182.000; tổng số máy cất cánh chiến đấu: 860; xe tăng chiến đấu: 200; Tàu hải quân: 249.

10. Brazil. Chỉ số mức độ mạnh: 0,1988; Lực lượng thường xuyên xuyên: 334.500; Lực lượng dự bị: 1.340.000; toàn bô máy cất cánh chiến đấu: 715; xe pháo tăng chiến đấu: 437; Tàu hải quân: 112.

9. Ai Cập. Chỉ số sức mạnh: 0,1889; Lực lượng thường xuyên: 440.000; Lực lượng dự bị: 480.000; tổng thể máy cất cánh chiến đấu: 1.054; xe cộ tăng chiến đấu: 4.295; Tàu hải quân: 316.

8. Anh. Chỉ số sức mạnh: 0,1768; Lực lượng hay xuyên: 192.000; Lực lượng dự bị: 83.000; toàn bô máy bay chiến đấu: 733; xe tăng chiến đấu: 227; Tàu hải quân: 88.

7. Pháp. Chỉ số sức mạnh: 0,1702; Lực lượng hay xuyên: 268.000; Lực lượng dự bị: 183.000; tổng số máy bay chiến đấu: 1.229; xe cộ tăng chiến đấu: 528; Tàu hải quân: 180.

6. Hàn Quốc. Chỉ số sức mạnh: 0,1488; Lực lượng thường xuyên: 580.000; Lực lượng dự bị: 3.100.000; toàn bô máy bay chiến đấu: 1.649; xe cộ tăng chiến đấu: 2.614; Tàu hải quân: 234.

5. Nhật Bản. Chỉ số mức độ mạnh: 0,1441; Lực lượng thường xuyên: 247.160; Lực lượng dự bị: 56.000; toàn bô máy cất cánh chiến đấu: 1.561; xe tăng chiến đấu: 1.004; Tàu hải quân: 155.

4. Ấn Độ. Chỉ số mức độ mạnh: 0,0953; Lực lượng thường xuyên: 1.444.000; Lực lượng dự bị: 2.100.000; tổng cộng máy bay chiến đấu: 2.123; xe cộ tăng chiến đấu: 4.292; Tàu hải quân: 285.

3. Trung Quốc. Chỉ số mức độ mạnh: 0,0691; Lực lượng thường xuyên: 1.961.451; Lực lượng dự bị: 2.183.000; tổng cộng máy cất cánh chiến đấu: 3.210; xe pháo tăng chiến đấu: 3.500; Tàu hải quân: 777.

2. Nga. Chỉ số sức mạnh: 0,0681; Lực lượng hay xuyên: 1.013.628; Lực lượng dự bị: 2.000.000; tổng số máy bay chiến đấu: 4.163; xe cộ tăng chiến đấu: 12.950; Tàu hải quân: 603.

Xem thêm: Xem Phim Doraemon Hành Trình Qua Dải Ngân Hà Nh Trình Qua Dải Ngân Hà


1. Mỹ. Chỉ số sức mạnh: 0,0606; Lực lượng thường xuyên xuyên: 1.400.000; Lực lượng dự bị: 860.500; tổng cộng máy bay chiến đấu: 13.264; xe cộ tăng chiến đấu: 6.289; Tàu hải quân: 490./.
Tag: sức khỏe quân sự lực lượng chính quy lực lượng quân đội tiếp tục máy bay chiến đấu 50 lực lượng mạnh nhất trái đất