Rừng hoang đẹp nhất hoa color tím Chuyện tình thương tốt nhất chuyện hoa sim Có người con gái xuân vời vợi Tóc còn chống ngắn gần đầy búi ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím Chiều chiều lên các đồi hoa sim Đứng nhìn sương tím hoang biền biệt Nhớ chồng chinh chiến miền xa xôi <ĐK:>Ôi lấy chồng chiến binh Lấy ck thời chiến chinh, mấy fan đi quay lại Sợ khi mình đi mãi, sợ hãi khi mình không về Thì thương bạn vợ nhỏ nhắn bỏng chiều quê nhưng lại không chết tín đồ trai sương lửa cơ mà chết bạn em nhỏ tuổi hậu phương mà lại chết tín đồ em gái tôi yêu mến Đời tôi là chiến binh rừng núi Thường hôm qua những đồi hoa sim Thấy cành sim chín thương vô hạn Tiếc tín đồ em gái không hề nữa tại sao nàng vẫn yêu color tím Màu bi thương tan tác nên không em Để chiều sim tím hoang biền biệt Để bản thân tôi khóc chuyện hoa sim.


Bạn đang xem: Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím


Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Vuighe - Phim Vui Ghe

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.