Man Vs Wild Phụ Đề Tiếng Việt

*
Phát hành: 2006
Diễn viên: Bear Grylls
Đạo diễn bởi: Mark Westcott
*
Đánh giá: 8.2 / 10 (71 71 vote)
More than 100,000 Americans visit Kenya each year in search of a safari. But what they don"t know about life in the wild can kill them... See full summary
*
Chia sẻ này:
giờ Anh (5) Tiếng bồ Đào Nha (1) giờ đồng hồ Ru-ma-ni (1) giờ Việt (1) Tiếng ý trung nhân Đào Nha (1) giờ đồng hồ Séc-bi (1)
thương hiệu phụ đề
*
*
*
Man vs Wild S01E01Anonymous 14 Anonymous
S01E07 African Savanna Northern KenyaAnonymous 45 Anonymous
Man vs Wild S01E07 Alaskan Mountain Range WS (PT PT) DJJ trang chủ SAPO PTAnonymous 2 Anonymous
Man.vs.Wild.S01E04.Alaskan.Mountain.Range-engjimbo98 8 jimbo98
"Born Survivor: Bear Grylls" African SavannahAnonymous 7 Anonymous
S01E07 African Savanna-Northern KenyaAnonymous 8 Anonymous
Man.vs.Wild.S01E04.Alaskan.Mountain.Rangejimbo98 3 jimbo98
Man vs Wild S01E07 - African Savanna-Northern KenyaAnonymous 12 Anonymous
Man.vs.Wild.S01E04.Alaskan.Mountain.Rangejimbo98 5 jimbo98
Man.vs.Wild.S01E04.Alaskan.Mountain.Range-srpjimbo98 2 jimbo98