Làm mờ hình nền trong powerpoint 2010

PowerPoint mang lại vidabo.net 365 PowerPoint 2021 PowerPoint 2019 Publisher 2016 Publisher 2013 PowerPoint 2010 xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn muốn đóng dấu các bức hình ảnh của mình với thương hiệu hoặc dấu xác định khác, bạn cũng có thể thêm ảnh nền mờ.

Bạn đang xem: Làm mờ hình nền trong powerpoint 2010

Thêm ảnh trên nền mờ vào hình ảnh bằng cách áp dụng PowerPoint tương quan đến cha tác vụ chính: thêm màn hình mờ, định dạng nó để nó trông trong suốt, rồi nhóm với lưu ảnh.

Sau khi bạn thiết lập hình nền mờ cho ảnh đầu tiên, bạn có thể đóng dấu các bức ảnh khác nhanh chóng bằng cách bỏ nhóm ảnh trên nền mờ với sau đó biến hóa ảnh.


Thêm ảnh nền mờ

Mở trang chiếu PowerPoint trống mới.

Trên tab Chèn, trong nhóm Hình ảnh, bấm vào Ảnh.

Duyệt đến ảnh mà bạn có nhu cầu thêm ảnh trên nền mờ, bấm vào ảnh, rồi bấm chèn.

Trên tab chèn , trong nhóm văn bản , hãy bấm wordart, rồi bấm vào kiểu văn bản bạn muốn sử dụng cho nền game mờ.

*

Chọn hình nền mờ, rồi kéo nó mang đến vị trí chúng ta muốn.

Chọn văn bạn dạng bên trong hình nền mờ, rồi nhập văn bản bạn muốn sử dụng.

Định dạng màn hình mờ

Bấm vào màn hình mờ để chọn.

Trên tab công núm vẽ , hãy bấm quy định khởi rượu cồn hộp thoại kiểu wordart .

*

Trong phòng định dạng hình , trên tab đại cương văn bạn dạng & , bấm vào đánh văn bản, lựa chọn màu mà bạn muốn, rồi đặt con trượt độ vào suốt mang lại 80 phần trăm.

Bấm viền quanh đó văn bản, lựa chọn màu bạn có nhu cầu cho viền ngoài, sau đó đặt nhỏ trượt độ trong suốt đến 75 phần trăm.

Và ngẫu nhiên hiệu ứng nào khác mà bạn muốn trên tab hiệu ứng văn bản , chẳng hạn như bóng đổ hoặc hiệu ứng bố chiều.

Lưu ảnh hình nền mờ

Nhấn CTRL + A để chọn WordArt và ảnh, rồi bấm chuột tab công núm ảnh .

Trong đội sắp xếp , hãy bấm nhóm, rồi bấm nhóm.

Bấm chuột đề xuất vào ảnh, bấm lưu bên dưới dạng ảnhvà lưu hình ảnh được đánh dấu bằng thương hiệu mới.

Nhanh chóng thêm màn hình mờ vào ảnh khác

Trong PowerPoint, chọn ảnh có hình nền mờ.

Trên tab công ráng ảnh , trong team sắp xếp , hãy bấm nhóm, rồi bấm nhóm.

*

Chỉ chọn ảnh, rồi nhận DELETE.

Trên tab Chèn, trong team Hình ảnh, nhấn vào Ảnh.

Duyệt đến ảnh mới, click chuột nó, rồi bấm chèn.


Lưu ý: Nếu bạn không quan sát thấy ảnh nền mờ của mình, hãy bấm vào gửi ngược trong nhóm sắp xếp bên trên tab công cầm ảnh .


Nhấn CTRL + A để chọn WordArt cùng ảnh, rồi bấm nhóm trong nhóm sắp xếp .

Xem thêm: Phim Tình Người Kiếp Rắn Phần 1, Xem Phim Tình Người Kiếp Rắn Phần 4 (Tập 14 Cuối)

Bấm chuột bắt buộc vào ảnh, bấm lưu dưới dạng ảnhvà lưu ảnh được ghi lại bằng thương hiệu mới.

Đầu Trang


Thêm nền game mờ

Mở tệp PowerPoint trống mới.

Trên tab chèn , trong đội hình ảnh , hãy bấm ảnh.

Duyệt đến ảnh mà bạn muốn thêm hình nền mờ, click chuột ảnh, rồi bấm chèn.

Trên tab chèn , trong đội văn bản , hãy bấm wordart, rồi click chuột kiểu văn bản bạn muốn sử dụng cho hình nền mờ.

*

Chọn nền game mờ, rồi kéo nó mang đến vị trí bạn muốn.

Chọn văn bạn dạng bên trong màn hình mờ, rồi nhập văn bản bạn muốn sử dụng.

Định dạng nền game mờ

Bấm vào ảnh nền mờ để chọn.

Trên tab công cố gắng vẽ , hãy bấm pháp luật khởi động hộp thoại kiểu wordart .

*

Bấm vào sơn văn bản, lựa chọn màu các bạn muốn, kế tiếp đặt bé trượt độ vào suốt mang lại 80 phần trăm.

Bấm viền bên ngoài văn bản, lựa chọn màu bạn muốn cho viền ngoài, tiếp nối đặt bé trượt độ vào suốt mang lại 75 phần trăm.

Và bất kỳ hiệu ứng nào không giống mà các bạn muốn, ví dụ như bóng đổ hoặc hiệu ứng ba chiều, rồi bấm OK.

Lưu ảnh hình nền mờ

Nhấn CTRL + A để lựa chọn WordArt với ảnh, rồi bấm chuột tab công thế ảnh .

Trong đội sắp xếp , hãy bấm nhóm, rồi bấm nhóm.

Bấm chuột đề xuất vào ảnh, bấm lưu bên dưới dạng ảnhvà lưu ảnh được ghi lại bằng tên mới.

Nhanh giường thêm ảnh trên nền mờ vào ảnh khác

Trong PowerPoint, chọn ảnh có ảnh trên nền mờ.

Trên tab công nắm ảnh , trong đội sắp xếp , hãy bấm nhóm, rồi bấm nhóm.

Chỉ chọn ảnh, rồi nhấn DELETE.

Trên tab chèn , trong nhóm hình ảnh , hãy bấm ảnh.

Duyệt đến ảnh mới, click chuột nó, rồi bấm chèn.


Lưu ý: Nếu chúng ta không nhìn thấy ảnh trên nền mờ của mình, hãy click chuột gửi ngược trong đội sắp xếp bên trên tab công nắm ảnh .


Nhấn CTRL + A để lựa chọn WordArt cùng ảnh, rồi bấm nhóm trong team sắp xếp .

Bấm chuột đề xuất vào ảnh, bấm lưu bên dưới dạng ảnhvà lưu hình ảnh được khắc ghi bằng thương hiệu mới.