Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tài liệu vô cùng có lợi mà vidabo.net muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn tập toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng đúng theo các thắc mắc Toán lớp 7 cơ phiên bản và cải thiện dành cho các bạn học sinh tham khảo, tự luyện tập nhằm mục đích củng nuốm lại con kiến thức, học xuất sắc môn Toán lớp 7. Bên cạnh đó các bạn đọc thêm Tài liệu tự học môn Toán lớp 7. Chúc chúng ta học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào lời giải đúng trong các đáp án sau:

Kết quả của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: search X biết:

*

*

Bài 3: Kết trái của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 và 316

Bài 6: tra cứu x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được từ đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tìm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lạc trong giải mã sau cùng sửa lại nơi sai:

Bài 12: tìm x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. mẹ bạn Minh giữ hộ tiền tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Không còn thời hạn 6 tháng, chị em Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách này.

Bài 14. Theo phù hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ thành phần 3:5. Hỏi từng tổ được chia bao nhiêu nếu toàn bô lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong khía cạnh phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: chọn câu phát biểu đúng trong số câu sau:

a) nhị góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) nhị góc đều nhau mà chung đỉnh thì đối đỉnh.

c) trường hợp hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một con đường thẳng thứ ba thì nhị góc so le trong bằng nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM cùng ON làm sao để cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo các góc: AOM, BON.

b) bệnh minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong các câu sau:

a) vào một tam giác, ko thể có hai góc tù.

b) Góc ngoài của tam giác nên là góc tù.

c) trường hợp cạnh đáy và góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân này bằng cạnh đáy với góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng kia thì nhì tam giác đó bằng nhau.

d) ví như hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác cơ thì nhị tam giác đó bằng nhau.

Bài 20. đến tam giác ABC cân tại A. Điểm D ở trong cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bằng tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Cho tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC rước điểm D làm sao để cho
*
= 600. Gọi H là trung điểm của BD.

a.Tính độ dài HD

b.Tính độ nhiều năm AC.

c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông giỏi không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a với lập phương của b.

b. Hiệu các lập phương của a và b.

c. Lập phương của hiệu a và b.


Bài 23. Cho tam giác ABC vuông sống A, có AB = 5cm, BC = 13. Bố đường trung tuyến AM, BN, CE giảm nhau trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích s tam giác BOC

Bài 24: cho tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. điện thoại tư vấn I là giao điểm các tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn những đa thức sau rồi tra cứu bậc của đa thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), cùng với a là hằng số.

Bài 26. Cho những đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm đa tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho các đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Kiếm tìm một nghiệm của mỗi đa thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Kiếm tìm nghiệm của các đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Mang đến đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong các số sau: 1, -1, 5, -5 số như thế nào là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 32. Mang đến hai đa thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Mang đến đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng minh rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với mọi x. Minh chứng rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Hỏi Về Trang Web Tải Phim Full Hd Tốt Nhất Hiện Nay, Những Trang Web Tải Phim Miễn Phí Chất Lượng

Bài 34. Mang lại tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, tất cả AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung đường AM, BN, CE giảm nhau trên O.