Tuttle English

Excel mang đến vidabo.net 365 Excel cho vidabo.net 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu lộ cú pháp phương pháp và bí quyết dùng hàm average vào vidabo.net Excel.

Bạn đang xem: Tuttle english

Mô tả

Trả về trung bình (trung bình cộng) của các đối số. Ví dụ, giả dụ phạm vi A1:A20 bao gồm chứa số, thì công thức =AVERAGE(A1:A20) trả về trung bình của các số này.

Cú pháp

AVERAGE(number1, , ...)

Cú pháp hàm AVERAGE có những đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Số sản phẩm công nghệ nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn muốn tính trung bình.

Number2, ... Tùy chọn. Những số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung cập nhật mà bạn muốn tính trung bình, tối đa 255.

Chú thích

Đối số có thể là số hoặc tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô tất cả chứa số.

Các giá trị lô-gic và biểu lộ văn bản của những số mà chúng ta nhập thẳng vào danh sách những đối số ko được đếm.

Nếu một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản tốt ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được tính.

Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Xem thêm: Những Bài Hát Lãng Mạn Về Tình Yêu, Ca Khúc Nhạc Trẻ Lãng Mạn Về Tình Yêu Hay Nhất

Nếu bạn có nhu cầu bao gồm các giá trị ngắn gọn xúc tích và dạng biểu hiện số bởi văn bạn dạng trong một tham chiếu như là một phần của phép tính, hãy dùng hàm AVERAGEA.

Nếu bạn muốn chỉ tính trung bình của rất nhiều giá trị làm sao thoải mãn một vài tiêu chí nhất định, hay sử dụng hàm AVERAGEIF hoặc hàm AVERAGEIFS.


Lưu ý: Hàm AVERAGE giám sát xu hướng trung tâm, là địa chỉ trung trung ương của một tổ số trong một phân bố thống kê. Cha cách thống kê giám sát thông dụng tốt nhất về xu hướng trung chổ chính giữa là:


Trung bình, là mức độ vừa phải số học, được tính bằng phương pháp cộng một tổ các số rồi chia cho số lượng các số. Ví dụ, mức độ vừa phải của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 phân chia cho 6, ra công dụng là 5.

Trung vị, là số nằm ở giữa một đội nhóm các số; tất cả nghĩa là, phân nửa các số có mức giá trị lớn hơn số trung vị, còn phân nửa những số có giá trị bé nhiều hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 cùng 10 là 4.

Mode, là số mở ra nhiều độc nhất trong một nhóm các số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 với 10 là 3.

Với một bày bán đối xứng của một đội các số, tía cách tính toán xu phía trung trung khu này phần đa là như nhau. Với một trưng bày lệch của một đội các số, chúng có thể khác nhau.


Mẹo: Khi chúng ta tính trung bình các ô, hãy chú ý tới sự khác hoàn toàn giữa ô trống với ô bao gồm chứa giá chỉ trị bởi không, nhất là khi các bạn đã xóa hộp kiểm Hiện số không trong số ô có giá trị bằng không trong hộp thoại Tùy chọn Excel trong vận dụng Excel trên thứ tính. Khi lựa chọn tùy chọn này, những ô trống không được tính, nhưng lại giá trị bằng không vẫn được tính.


Để định vị hộp kiểm Hiện số không trong các ô có mức giá trị bởi không:

Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn, sau đó, vào thể nhiều loại Nâng cao, hãy search trong Các tùy lựa chọn hiển thị cho trang tính này.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem tất cả dữ liệu.