5 Khóa Học Online Miễn Phí Giúp Bạn Nâng Cao Trình Độ Tiếng Anh

Video học tiếng Anh online cho tất cả những người đi làm, bắt đầu bắt đầu, tín đồ mất cội hay ngẫu nhiên ai hy vọng luyện giờ Anh giao tiếp hàng ngày nhanh và kết quả nhất. Bài học giúp tự học tiếng Anh thịnh hành trực tuyến tận nơi với bạn nước ngoài, luyện sự phản xạ tiếng Anh nhanh trong nhiều trường hợp khác. Hoặc cùng với 100.000đbạn sẽ có toàn bộ khóa học tập thỏa sức ngồi bên tự học tập trên mạng

học thử miễn phí :

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net


*

*

*

*

*

Video học tập tiếng Anh online cho những người đi làm, new bắt đầu, tín đồ mất gốc hay bất kỳ ai hy vọng luyện giờ Anh giao tiếp hàng ngày nhanh và kết quả nhất. Bài học giúp tự học tiếng Anh phổ cập trực tuyến tận nơi với người nước ngoài, luyện phản xạ tiếng Anh nhanh trong nhiều trường hợp khác. Hoặc với 100.000đbạn đang có tổng thể khóa học thỏa sức ngồi đơn vị tự học tập trên mạng

học tập thử miễn tầm giá : Lesson 1: Nice to lớn meet you!

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net


Bài học tiếng Anh tiếp xúc trực con đường dành cho tất cả những người có chuyên môn sơ trung cấp.

Bạn đang xem: 5 khóa học online miễn phí giúp bạn nâng cao trình độ tiếng anh

Chương trình Elementary gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn tổn phí : Lesson 1: Greetings

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc dành cho người có trình độ tiền trung cấp.

Chương trình Pre-intermediate bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn giá thành : Lesson 1: Clothing and fashion

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net


Khóa học tập tiếng anh chuyên môn intermediate- Upper Intermediate

học tập thử miễn phí : Lesson 1: Tourism

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net


Những bài học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

học tập thử miễn phí tổn : Unit 1: My new school Unit 2: My home

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội vidabo.net


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến cải thiện dành cho trình độ chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm tất cả 15 bài.

học thử miễn giá tiền : Unit1: My hobbies Unit 2: Health

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội vidabo.net


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cao dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

học thử miễn giá thành : Unit 1: Leisure activities Unit 2: Life in the countryside

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội vidabo.net


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cấp dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn mức giá : Unit 1: Local environment Unit 2: thành phố life

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội vidabo.net


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến cải thiện dành cho trình độ trung cấp.

Xem thêm: Xem Phim Cậu Bé Naruto Phần 1 Tập 40 Vietsub, Naruto Htv Vtv3 Tập 40

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học thử miễn chi phí : Unit 1: Family life Unit 2: Your body toàn thân and you

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Unit 1: The generation gap Unit 2: Relationships

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội vidabo.net


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cao dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn chi phí : Unit 1: Life stories Unit 2: Urbanisation

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn chi phí : PRACTICE 1

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net


Khóa học tập nhằm cung ứng cho học tập viên các kiến thức về tiếng Anh theo từng chăm ngành lao động cố gắng thể.

Khóa học bao hàm 120 bài xích học.

Học test miễn phí: Bài 1: We’re planning a conference (Chuyên ngành Marketing)

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net.


Khóa học tập tiếng Anh tiếp xúc theo từng tình huống tiếp xúc thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày.

Khóa học bao gồm 37 bài bác học.

Học test miễn phí: bài 1: Room booking (Tình huống: At the hotel)

Để được học tập miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng vidabo.net.


LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài bác mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where bởi vì you parents live? |------|------|------What kind of hobbies bởi you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music vì chưng you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a hotel reservation |------|------|------Checking out of a khách sạn |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What do you vì chưng for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how to get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes cửa hàng |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a hotel room |------|------|------Check-in a hotel |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone to the tiệc nhỏ |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a ngân hàng account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things vì you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4