Câu hỏi của đặng lê huyền trân

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Câu hỏi của đặng lê huyền trân

*

Hiện nay em kém anh 6 tuổi. Hiểu được 4 năm nữa tuổi em sẽ bởi 3/8 tổng tuổi nhì anh em. Vậy tuổi anh bây chừ là ...


*

*

4 năm sau tuổi em tất cả 3 phần thì tuổi anh có:

8 – 3 = 5 (phần)

Hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Tuổi của anh ý 4 năm sau:

6: 2 x 5 = 15 (tuổi)

Tuổi của anh bây chừ là:

15 – 4 =11 (tuổi)


Hiệu số tuổi của hai bạn bè 4 năm nữa vẫn luôn là 6 tuổi

Coi tổng thể tuổi của hai anh em 4 năm nữa là 8 phần bằng nhau

Khi đó tuổi em là 3 phần bằng nhau và tuổi anh là: 8 - 3 = 5 phần bởi nhau

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 3 = 2 phần

Tuổi anh sau 4 năm nữa là:

6 : 2 x 5 = 15 tuổi

Tuổi anh bây giờ là:

15 - 4 = 11 tuổi

Đáp số: 11 tuổi


Hiện nay e hèn anh 6 tuổi .Biết rằng 4 năm nữa tuổi em sẽ bởi 3/8 tổng cộng tuổi của 2 anh em .Vậy tuổi anh hiện thời là từng nào tuổi ?


Xem thêm: Hồ Nhất Thiên Hạ Chí Chưa Tới '' Cut, Hồ Nhất Thiên 胡一天 / Hu Yitian 1St Vietnam Fanpage

hiện nay em nhát anh 6 tuổi. Biết rằng 4 năm nữa em sẽ bởi 3/8 toàn bô tuổi nhì anh em. Tính tuổi anh hiện nay


hiện ni em yếu anh 6 tuổi. Biết rằng 4 năm nữa tuổi em bởi 3/8 tổng số tuổi của hai anh em. Tính tuổi anh hiện tại nay.


HIỆN nay EM KÉM ANH 6 TUỔI BIẾTRẰNG 4 NĂM NỮA TUỔI EM SẼ BẰNG 3/8 TỔNG SỐ TUỔI CỦA HAI đồng đội VẬY TUỔI ANH HIỆN nay LÀ BAO NHIÊU

TỔNG nhị SỐ BẰNG 178 NẾU TĂNG SỐ THỨ NHẤT LÊN 2 LẦN VÀ GIỮ NGUYÊN SỐ THỨ nhì THÌ TỔNG TĂNG LÊN 35 ĐOWN VỊ TÌM SỐ THỨ HAI


1. Bây chừ em yếu anh 6 tuổi. Hiểu được 4 năm nữa(frac38)tổng só tuổi của cả 2 anh em. Vậy tuổi anh hiện nay là bao nhiêu tuổi ?


hiện nay em hèn anh 6 tuổi.Biết rằng 4 năm nữa tuổi em sẽ bằng 3/8 tổng thể tuổi của 2 bạn bè .Hỏi bây giờ anh từng nào tuổi?

 


Hiện ni anh kém em 6 tuổi , biết rằng 4 năm nữa tuổi em = 3/8 toàn bô tuổi của 2 bằng hữu . Tính tuổi anh hiện nay nay


hiện ni em hèn anh 6 tuổi biết 4 năm nữa tuổi em = 3/8 tổng số tuổi của 2 bạn bè tính tuổi anh bây chừ ?


hiện nay em kémanh 6 tuổi biết 4 năm nữa tuổi em = 3/8 toàn bô tuổi của 2 đồng đội . Tính tuổi anh hiện thời ?