Hàm tính độ lệch chuẩn tương đối trong excel

Excel đến vidabo.net 365 Excel đến vidabo.net 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn dựa bên trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Hàm tính độ lệch chuẩn tương đối trong excel


Quan trọng: Hàm này đang được thay thế sửa chữa bằng một hoặc những hàm bắt đầu với độ đúng mực cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn chức năng của chúng. Tuy nhiên hàm này vẫn sẵn dùng để làm đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng những hàm bắt đầu từ bây chừ trở đi, vày hàm này có thể sẽ không thể sẵn sử dụng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.


Để biết thêm tin tức về hàm mới, hãy coi Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng solo hay tham chiếu tới một mảng gắng thế mang lại các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện mang lại toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

Xem thêm: Harry Potter Tập 7 Full Hd, Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng xuất xắc tham chiếu, chỉ các số vào mảng tuyệt tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tuyệt giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số vào tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong kia x là trung độ chủng loại AVERAGE(number1,number2,...) cùng n là kích cỡ mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, dấn F2 và kế tiếp nhấn Enter. Nếu như cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem tất cả dữ liệu.