40 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đại Số 7 Chương 1 Có Đáp Án

Nêu ba cách viết của số hữu tỉ (dfrac-35) và màn trình diễn số hữu tỉ kia trên trục số.

Bạn đang xem: 40 câu hỏi trắc nghiệm đại số 7 chương 1 có đáp án

Lời giải bỏ ra tiết:

- bố cách viết số hữu tỉ (dfrac - 35) là: (dfrac - 610;dfrac - 915;dfrac - 1220) 

- Biểu diễn số hữu tỉ (dfrac - 35) trên trục số: 

Vì ( - 1 giá trị tuyệt vời nhất của số hữu tỉ x được khẳng định như cầm nào ?

Lời giải bỏ ra tiết:

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ (x) là khoảng cách từ điểm (x) tới điểm (0) trên trục số.

Kí hiệu (|x|).


Câu 4

Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.

Lời giải đưa ra tiết:

Lũy vượt bậc (n) (( n) là số tự nhiên lớn hơn (1)) của một số trong những hữu tỉ (x) là tích của (n) thừa số bởi (x). 

(x^n = underbrace x ldots x_n;thừa ;số) (( x ∈mathbb Q, n ∈mathbb N, n> 1))


Câu 5

Viết bí quyết :

- Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số. 

- phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0.

- Lũy quá của một lũy thừa.

- Lũy thừa của một tích.

- Lũy thừa của một thương.

Xem thêm: Những Cảnh Tắm Phản Cảm Trên Màn Ảnh Việt Có Thâm Niên "Cởi Đồ" Trên Màn Ảnh

Lời giải bỏ ra tiết:

- Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số: 

(x^m.x^n = x^m + n) (( x ∈mathbb Q, m,n ∈mathbb N))

- chia hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0:

(x^m:x^n = x^m - n) ((x ≠ 0, m ≥ n)) 

- Lũy vượt của một lũy thừa: 

(left( x^m ight)^n = x^m.n)

- Lũy thừa của một tích: ((x.y)^n = x^n . Y^n) 

- Lũy quá của một thương: (left( dfracxy ight)^n = dfracx^ny^n,,left( y e 0 ight))


Câu 6

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ ? mang lại ví dụ.

Lời giải chi tiết:

Thương của phép chia số hữu tỉ (x) mang đến số hữu tỉ (y ,(y ≠ 0)) call là tỉ số của nhì số (x) cùng (y,) kí hiệu là (dfracxy) xuất xắc (x:y) 

Ví dụ: (dfrac13:dfrac - 54= dfrac13.dfrac - 45 )(= dfrac - 415)


Câu 7

Tỉ lệ thức là gì ? phân phát biểu đặc điểm cơ bản của tỉ lệ thành phần thức. Viết bí quyết thể hiện tính chất của dãy tỉ số bởi nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

- tỉ lệ thức là một trong đẳng thức của nhị số (dfracab = dfraccd) ( (a, d) gọi là ngoại tỉ; (c,b) hotline là trung tỉ)

- tính chất cơ bản của tỉ trọng thức: ví như (dfracab = dfraccd) thì (ad = bc).

- đặc điểm của dãy tỉ số bởi nhau: 

Từ dãy tỉ số đều nhau (dfracab = dfraccd = dfracef) ta suy ra:

(dfracab = dfraccd = dfracef = dfraca + c + eb + d + f = dfraca - c + eb - d + f)


Câu 8

Thế nào là số vô tỉ ? đến ví dụ. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Số vô tỉ là số được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: (x = 1,7320508...) 


Câu 9

Thế nào là số thực ? Trục số thực ? 

Lời giải bỏ ra tiết:

- Số hữu tỉ với số vô tỉ được gọi bình thường là số thực.

- Trục số thực:

+ từng số thực được màn biểu diễn bởi một điểm bên trên trục số.

+ trái lại mỗi điểm bên trên trục số phần đa biểu diễn một trong những thực.

Chỉ bao gồm tập hòa hợp số thực mới lấp đầy trục số.


Câu 10

Định nghĩa căn bậc nhì của một vài không âm. 

Lời giải đưa ra tiết:

Định nghĩa: Căn bậc nhì của một trong những (a) ko âm là số (x) sao cho (x^2=a.)

vidabo.net
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:


Bài tiếp sau
*