ĐỂ KẾT THÚC VIỆC TRÌNH DIỄN TRONG POWERPOINT TA BẤM

Tiếp theo seri nội dung bài viết về PowerPoint, trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến độc giả bộ thắc mắc trắc nghiệm chuyển phiên quanh chủ thể này, hi vọng với những câu hỏi này sẽ giúp đỡ bạn có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới.

Bạn đang xem: Để kết thúc việc trình diễn trong powerpoint ta bấm

Câu 1. Để xong xuôi việc mô tả trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím 10 B. Phím ESC C. Phím Delete D. Phím Enter

Câu 2. Khi đang thao tác với PowerPoint, hy vọng trình diễn tư liệu được biên soạn thảo, ta thực hiện:

A. Tệp tin - View Show B. Window - View Show C. Slide Show - View Show D. Tools - View Show

Câu 3. Lúc đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục tổng quan (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện:

A. Format - Slide Layout... B. View - Slide Layout... C. Insert - Slide Layout... D. File - Slide Layout…


Câu 4. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn đổi khác thiết kế của Slide, ta thực hiện:

A. Format - Slide Design... B. Tools - Slide Design... C. Insert - Slide Design... D. Slide Show – Slide Design…

Câu 5. Khi đang thao tác với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

A. Edit - New Slide B. File - New Slide C. Slide Show - New Slide D. Insert - New Slide

Câu 6. Để trình diễn một Slide vào PowerPoint, ta bấm:

A. Phím F5 B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Kịch Bản Quảng Cáo Đơn Giản, Cách Lên Mẫu Kịch Bản Tvc Quảng Cáo

Phím F3 C. Phím F1 D. Phím F10

Câu 7. Lúc đang thao tác với PowerPoint, muốn xóa khỏi một Slide, ta thực hiện:

A. Tệp tin - Delete Slide B. Edit - Delete Slide C. Tools - Delete Slide D. Slide Show – Delete Slide

Câu 8. Lúc đang thao tác làm việc với PowerPoint, muốn xóa khỏi hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng người dùng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:

A. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Remove B. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Delete C. Cả 2 câu hồ hết đúng. D. Cả 2 câu đa số sai.


Câu 9. khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập cấu hình hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,... Ta thực hiện:

A. Insert - Custom Animation, rồi chọn add Effect B. Format - Custom Animation, rồi chọn showroom Effect C. View - Custom Animation, rồi chọn địa chỉ cửa hàng Effect D. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn add Effect

Câu 10. Khi đang diễn tả trong PowerPoint, muốn xong xuôi phiên trình diễn, ta thực hiện:

A. Nháy chuột phải, rồi lựa chọn Exit B. Nháy con chuột phải, rồi chọn Return C. Nháy loài chuột phải, rồi chọn End Show D. Nháy loài chuột phải, rồi lựa chọn Screen

Đáp án:

1. B2. C3. A4. A5. D

6. A7. B8. A9. D10. C

3,7 ★ 3