Tỷ lệ bản vẽ trong size layout là một phần rất quan trọng. Những bạn cần phải nắm được nếu muốn làm chủ layout vào autocad. Bài này vẫn nối tiếp bài viết giới thiệu về layout và một số lệnh tắt cần biết. Trong bài này tôi sẽ mang đến bạn biết với size bản vẽ ở khổ giấy nào thì đặt tỷ lệ là bao nhiêu, cỡ chữ chừng nào là đủ.

Bạn đang xem: Chỉnh tỉ lệ trong layout cad 2007

Tỷ lệ bản vẽ trong form layout (KHUNG BV A3)

*
*

Tỷ lệ bản vẽ trong size layout (KHUNG BV A1)

*
*

Tỷ lệ bản vẽ trong khung layout (KHUNG BV A2)
*
*
Để 1-1 giản, ta gồm cách lưu giữ như sau:

– bạn dạng vẽ có đơn vị chức năng cm: phần trăm cần hiển thị của Viewport là m thì giá trị trong Custom Scale: n = 10/m

– phiên bản vẽ có đơn vị m: xác suất cần hiển thị của Viewport là m thì giá chỉ trị trong Custom Scale: n = 1000/m

– Bảm vẽ có đơn vị mm: xác suất cần hiển thị của Viewport là m thì giá chỉ trị trong Custom Scale: n = 1/m

Cách 2: Thực hiện tại lệnh MS để vào MS trong PS, sau dó tấn công lệnh Zoom

Command : zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or <All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object> : Ta đánh nXP.

Xem thêm: Phim Nhà Mình Có Biến Tập 67 68 69, Vtvcab 7, Hỏi Siri Trên Máy Mac

Trong đó: n là giá trị custom Scale trong các bảng trên.

Ví dụ:

Với 1-1 vị bạn dạng vẽ cm, ta ước ao tỉ lệ của Viewport là 1/50 thì giá chỉ trị: n = 0.2

Trên phía trên là tất cả nội dung bạn cần nằm về tỷ lệ bản vẽ khung nhìn layout. Sau bài tìm hiểu về tỷ lệ bản vẽ, bạn chuyển qua bài layout trong autocad và những lệnh cần phải biết để tìm hiểu thêm về những lệnh tắt mà chúng thường sử dụng trong layout.