Lục Lọi đang sẵn có dự định cải tiến và phát triển một bộ bài Tarot về meme cùng với art đẹp tuyệt và sẽ sở hữu thêm tính năng liên quan đến coi tarot vui cho các mem. Các bạn có hứng thú cài ủng hộ ko nàoooo?
Có. Luôn luôn đi ad ơiiii!! Ủng hộ không còn mình! đợi xem thành phầm thế nào đã... Như buồi ad ạ