Trong phần mềm AutoCAD, để thực hiện xoay đối tượng chúng ta có thể sử dụng lệnh Rotate (RO) với các cách thực hiện khác nhau.

Bạn hoàn toàn có thể gọi lệnh Rotate trên thanh công cụ, hoặc gõ lệnh tắt Ro (Rotate).


*

Sau đó, để thực hiện lệnh bạn thao tác theo những bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng cần xoay