Bài Tập Về Mảng Trong C

Mảng là 1 phần kỹ năng khôn cùng đặc biệt quan trọng trong C, cũng giống như ừng dụng của chính nó rất rộng lớn rãi nhằm giải quyết và xử lý những bài bác tân oán, hôm nay, vidabo.net sẽ giúp chúng ta xem thêm một số trong những bài xích tân oán về mảng.

Bạn đang xem: Bài tập về mảng trong c

Tại đây, vidabo.net chỉ viết phần thân của lịch trình. Phần knhị báo còn tùy trực thuộc vào thỏng viện mà lại các bạn sử dụng

1. Bái toán 1: Viết lịch trình tính tổng của những thành phần nguyên của mảng một chiều, size không quá 100 phần tử

int main()

int a<100>,i,n; long s; printf(" Nhap kich thuoc cua mang: "); scanf("%d", &n); printf(" Nhap cac gia tri cua mang: ");

for(i=0;i printf("a<%d>",i); scanf("%d", &a);

s=0; for(i=0;i s+=a; printf("Tong cac phan tu cua mang: %d", s); getch(); return 1;

2.

Xem thêm: Phim Cuối Tuần Hay Nhất - Top 20 Bộ Phim Tình Cảm Đáng Xem Nhất Những Ngày

Bài toán thù 2: Viết chương trình kiếm tìm quý giá lớn nhất của mảng,số bộ phận của mảng nhỏ rộng 100

int main()

int n,i,max, a<100>;

printf(" Nhap kich thuoc cua mang: "); scanf("%d", &n); printf(" Nhap cac gia tri cua mang: ");

for(i=0;i printf("a<%d>",i); scanf("%d", &a); max=a<0>;

for(i=1;i if(max max=a; printf("Gia tri lon nhat cua sở hữu la: %d", max); getch(); return 1;

*

3. Tìm cực hiếm nhỏ độc nhất của mảng,số bộ phận của mảng bé dại hơn 100 Tương trường đoản cú như bài xích số 2, tuy nhiên, ta đã cố gắng câu lệnh if thành if(min>a) min=a;

4. Tính giá trị vừa đủ của mảng, số phần tử của mảng nhỏ dại hơn 100

int main()

{

int a<100>,i,n; long s; float tb; printf(" Nhap kich thuoc cua mang: "); scanf("%d", &n); printf(" Nhap cac gia tri cua mang: ");

for(i=0;i printf("a<%d>",i); scanf("%d", &a);

s=0; tb=0; for(i=0;i s+=a;

tb=float(s/n); printf("Gia tri trung binh cua mang: %d", tb); getch(); return 1;

5. In vị trí của bộ phận có mức giá trị k trong mảng,vị trí làm sao không tồn tại quý giá k, thì in ra vết _, số thành phần của mảng bé dại rộng 100

int main()

int a<100>,i,n,k; printf(" Nhap kich thuoc cua mang: "); scanf("%d", &n); printf(" Nhap cac gia tri cua mang: ");

for(i=0;i printf("a<%d>",i); scanf("%d", &a); printf("Nhap gia tri k:"); scanf("%d", &k);

printf("Cac vi tri co gia tri k la:"); for(i=0;i if(a==k) printf("%d",i); else printf("_"); getch(); return 1;

Trên đây, mình đã giải đáp chúng ta 5 bài xích tập cơ phiên bản thứ nhất vào phần mảng. Hẹn gặp gỡ lại chúng ta sinh sống kì số 2.