Bạn nghĩ học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thôi là đủ? Thực tế, triết lý sẽ chỉ được áp dụng một cách chuẩn xác và hiệu quả khi bạn luyện tập chúng một biện pháp thường xuyên. Để giúp bạn có thể hiểu sâu và vận dụng thành thục những phần lý thuyết liên quan tới trạng từ, TOPICA Native đã tổng hợp bài bác tập trạng từ tinh lọc trong ngữ pháp tiếng Anh tại nội dung bài viết dưới đây. Cùng hợp tác vào thực hành ngay nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh có đáp án và giải thích

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh tổng hợp có đáp án

1. Ôn tập kim chỉ nan về trạng từ trong giờ Anh

Trạng trường đoản cú là 1 phần lí thuyết rất lớn trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, cầm nên để gia công bài tập, TOPICA Native đang giúp chúng ta bao quát lác được cục bộ lí thuyết về trạng từ sang 1 vài ý chủ yếu được liệt kê bên dưới đây:

Trạng từ bỏ là gì?

Trạng từ là một từ được dùng để cung cấp tin cho một tính từ không giống hoặc cho một trạng từ bỏ khác. Thông tin này hoàn toàn có thể là các vấn đề liên quan đến hoàn cảnh, nguyên nhân, mức độ, bí quyết thức,….

Phân các loại trạng tự

Có những loại trạng trường đoản cú cơ phiên bản như sau:

Trạng từ chỉ bí quyết thức: carefully (cẩn thận), well (tốt, hay), slowly (chậm), badly (xấu, dở),…Trạng tự chỉ thời gian: yesterday (hôm qua), today (hôm nay), tomorrow (ngày mai), then (lúc ấy),…Trạng tự chỉ vị trí chốn: here (ở đây), upstairs (ở trên lầu), around (xung quanh), everywhere (khắp nơi), …Trạng tự chỉ tần suất: often (thường xuyên), sometimes (đôi khi, thỉnh thoảng), never (không bao giờ),…Trạng từ bỏ chỉ nút độ: too (quá), extremely (vô cùng), very (rất), almost (gần như), enough (đủ),…Trạng tự nghi vấn: where (ở đâu), when (khi nào), why (tại sao), how (như nỗ lực nào) khi dùng đặt câu hỏi.

Chức năng của trạng từ

Bổ nghĩa mang đến động từBổ nghĩa đến tính từBổ nghĩa cho trạng từ bỏ khácBổ nghĩa cho các giới từBổ nghĩa cho cả câu

Ví trí của trạng từ trong cấu tạo ngữ pháp tiếng Anh:

Vị trí đầu câu: hay là các trạng từ nghi ngờ hoặc các trạng từ dùng để làm kết nối.Vị trí thân câu: thường là những trạng trường đoản cú chỉ tần suất, mức độ, bí quyết thức.Vị trí cuối câu: thường là những trạng tự chỉ biện pháp thức, thời gian, địa điểm trốn.

Cách thành lập và hoạt động trạng từ

Cách tạo ra trạng rảnh rỗi tính từ Sử dụng công thức: Tính trường đoản cú + -ly -> Trạng từ.

VD: perfect -> perfectly (một biện pháp hoàn hảo), careful -> carefully (một cách cẩn thận),…

Nếu tính từ chấm dứt bằng -y, khi gửi sang dạng trạng từ, bạn cần đưa thành đuôi -ily.

VD: happy -> happily (một giải pháp vui vẻ),..

Nếu tính từ xong xuôi bằng -ic, khi gửi sang trạng từ, bạn cần đưa thành đuôi -ically.

VD: enthusiastic -> enthusiastically (một cách nhiệt tình), drastic -> drastically (một bí quyết quyết liệt),…

Nếu tính trường đoản cú có xong bằng -le hoặc -ue

VD: terrible -> terribly (một biện pháp tồi tệ), true -> truly (thật lòng),…

Cách chế tạo ra tính khoan thai danh từMột số ít trạng trường đoản cú được cấu thành từ danh trường đoản cú với hậu tố “-wise”, bao gồm nghĩa là bằng phương pháp nào, theo phong cách nào.

Ví dụ: sideways, clockwise, lengthwise, edgewise, crosswise, ….

He hit the tennis ball sideways. “in a way that sent it off lớn the side of the court”. ( Anh ấy đánh quá láng tennis qua 1 bên.- bằng cách nào kia anh ấy đã đánh quả bóng sang bên mép của sảnh tennis).

Trong một số trong những trường hợp, trạng từ kết thúc là “-wise” ngã nghĩa cho chủ kiến của mệnh đề cùng nó giới hạn cách nhìn của người nói tới một ý kiến, phạm vi của nhà đề.

Ví dụ: otherwise, timewise, likewise,… .

It can’t be too windy. Otherwise, the officials postpone the match. Likewise, heavy rain can be a reason for postponing this match.

Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Dấu hiệu nhận biết trạng từ

Để phân biệt từ vựng đó có phải là trạng tự trong giờ Anh, đa số ta nhận ra dựa trên đa phần trạng từ đều sở hữu đuôi “-ly”. Trạng từ hay được chế tạo ra bằng phương pháp thêm hậu tố “-ly” vào Trạng từ thường có ba loại phổ cập như sau:

Trạng từ bao gồm hậu tố -ly: carefully, mostly, actually,…Một số trạng từ không có hậu tố -ly như: well, very, often, never,…Một số trạng từ có hình thức như tính từ: early, fast, hard,…


*

Bài tập về trạng từ trong giờ Anh

2. Bài tập trạng từ giờ đồng hồ Anh hay

Bài tập 1: Trắc nghiệm chọn áp án đúng

I wouldn’t have missed my flight if the bus had arrived_________.latelylatemore earlyearlyAlthough this tea tastes not bad, I don’t lượt thích it _________.somanya lotmuchI think your presentation is ________ good.niceprettyquietbeautifulHe ran so ________ that no one could catch up him.fastfastlyslowslowlyWe recommend that you ________ purchase your home.quicklyquickquickenquicknessOur production team ________ inspects the chất lượng of our products.throughthoroughnessthoroughlythoroughThe population team ________ inspects the chất lượng of our products.slightslightlyslightnessslightedThe hotel is _________ located within easy walking distance of the beach.perfectperfectlyperfectedperfectingSmall-business owners _______ use local newspaper advertisements.frequentfrequencyfrequentnessfrequentlyMost interviewers ________ examine applicant’s educational backgrounds.closelyclosercloseclosestReplacing the old building with a new one was a _________ impossible task.nearnearbynearlynearingThe insurance company does not seem lớn be ________ sound.financefinancesfinancialfinanciallyDress ________ when you go to lớn the interview.nicenicelytidygoodShe is lying ________ in the new bed.comfortablelycomfortablycomfortablein a comfortable wayYou have to lớn pay the phone bill _________.monthlymonthlilymonthin a monthlyThe cost of petroleum is increasing ________.dramaticallydramaticdramaticlydramaticalSue works ________. She never seems lớn stop.continuouslycontinuouscontinuecontinualMy brother often goes to bed ________.earlilyearlyearlierin a early way_______, most adults can identify only about five out of a mix of 21 colours that are only _______ different.Similarly/slightlySimilar/slightlessSimilar/slightSimilarly/slightingThe________ decorated purse that David knitted is ________ fraying around the edges.carefully/quicklycarefully/quickcarefully/quicklycareful/quickĐể test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Bài tập 2: bài bác tập tính từ với trạng trường đoản cú sửa lỗi

Một trong số từ gạch chân bị sai, tìm với sửa lỗi lại đến đúng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh:

It is said that five people were serious injured in the accident.⇒______________________Great circle routes, the shortest courses between two points on the surface of a sphere, are routine used by international air traffic khổng lồ save time.⇒______________________Lan is a hard worker. She works very hardly.⇒______________________The plane flew highly in the air, then lended suddenly.⇒______________________Broad speaking, curriculum includes all experiences which the students may have within the environment of the school.⇒______________________Beginning in the late 19th century, the yearly rise in the productivity of England was just slight less than Germany và the U.S.⇒______________________My mother is a friendly woman. She always smiles friendlily with our neighbors.⇒______________________Because Coyote hunts bad, he dicides khổng lồ team up with Eagle, who is an excallent hunter.⇒______________________William danced very good in the contest, but Michael danced even better.⇒______________________The applicants for low-interest loans hopes lớn buy decent built houses for their families.⇒______________________

Bài tập 3: bài bác tập trạng chỉ phương pháp thức

Chuyển trường đoản cú tính từ sang trạng từ chỉ cách thức phù hợp:

James is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loudspeaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can do it__________

Bài tập 4: bài xích tập trang từ với tính từ

Hoàn thành các câu sau:

He’s always in a rush. I don’t understand why he walks so ____________ (quick/quickly).I prefer studying in the library. It’s always_______________ (quiet/quietly).Michael __________ (happy/happily) took the assistant job. He had been looking for a position all summer.Marta dances _____________ (beautiful/beautifully). She’s been taking ballet since she was five years old.They speak French very ____________ (good/well). They lived in France for two years.My neighbor always plays ___________ (loud/loudly) music on the weekends. It’s so annoying.Please be __________ (careful/carefully) in the hallway. The walls have just been painted.Dan is very smart, but he is not a very___________ (good/well) student.He reacted __________ (angry/angrily) khổng lồ the news. I have never seen him so upset.We didn’t ______________ (complete/completely) understand the teacher’s instructions. Most of us did not finish the assignment.

Xem thêm: Xem Phim Quý Bà Cảnh Sát 2 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd, Quý Bà Cảnh Sát 2

Bài tập 5: Trang từ bỏ chỉ mức độ

Điền đúng loại trạng từ bỏ chỉ mức độ vào khu vực trống:

I have ………………….. Finished.He is ………………… clever.There is …………………. Something wrong.……………….. I think I should take a long break.………………… her train is late.He is ……………….. Late for work.She is ……………….. The right person for the job.Have you ………………. Wanted khổng lồ run away?You can see lots of flowers ……………….They are ………………… beautiful.